28 april 2019 R. Yanduya Thema: Het evangelie prediken

pinkstergemeenteamsterdamPreken

DOWNLOADLINK (KLIK MET RECHTERMUIS EN KIES OPSLAAN ALS): KLIK HIER
SPREKER 

R. Yanduya  

Thema

Het evangelie prediken

Bijbelteksten

2 Korinthiërs 5:11-21
Efeze 2:10
Romeinen5:8

OPWEKKINGS LIEDEREN

771 - Eén doel 
507 - ’t Is goed om U te ontmoeten 
439 - De naam van de Heer (Machtig is de naam)
513 - Halleluja, de almachtige God regeert 
574 - Groot is Hij 
789 - Lopen op het water (Oceans) 
731 - Halleluja Adonai 
542 - God van trouw

- Bless the Lord oh my soul