25 augustus 2019 H. Zijlstra Thema: Kenmerk van een Christen is liefde

pinkstergemeenteamsterdamPreken

DOWNLOADLINK (KLIK MET RECHTERMUIS EN KIES OPSLAAN ALS): KLIK HIER
SPREKER 

H. Zijlstra

Thema

Het kenmerk van een Christen is liefde

Bijbelteksten

1 Korinthiërs 13:1-13
Mattheüs 7: 21-23
Galaten 5:22

OPWEKKINGS LIEDEREN


553 - Hoor ons lied
572 - Als wij samenkomen 
832 - Jezus, overwinnaar 
500 - Heer, ik prijs U naam  Prediking 
As Goodness of God – Bethel Music 
237 - Jezus, wij verhogen U 
136 - Abba Vader, U alleen 
016 - Hij is getrouw en nimmer falend