1 december 2019 Thema: Het meest waardevol is God

pinkstergemeenteamsterdamPreken

DOWNLOADLINK (KLIK MET RECHTERMUIS EN KIES OPSLAAN ALS): KLIK HIER
SPREKER 

pastor H. Zijlstra

Thema

Het meest waardevol is God.

Bijbelteksten

Mattheüs 13: 44-45
Filippenzen 3: 7-10

OPWEKKINGS LIEDEREN


498 - Alleen door U (Er is een stad) 
507 - ’t Is goed om U te ontmoeten
784 - Laat alles in dit huis zijn tot Uw eer 
626 - Prachtige God 
500 - Heer, ik prijs U naam 
140 - Hemelse Vader wat een liefde bent U 
810 - Smaak van Redding 
407 - O, Heer mijn God 
570 - Dit is de tijd van Elia 

O Praise the name 
To You - Hillsong