5 januari 2020 Thema: Littekens op onze ziel

pinkstergemeenteamsterdamPreken

DOWNLOADLINK (KLIK MET RECHTERMUIS EN KIES OPSLAAN ALS): KLIK HIER
SPREKER 

W. Tijsterman

Thema

Littekens op onze ziel

Bijbelteksten

Genesis 37:2, 27
Genesis 42:21
Genesis 40:23
Genesis 41:1, 46
Genesis 45:4-6
Genesis 50:15-20
Johannes 18:15-17
Lucas 22:61
Johannes 21:15
Mattheüs 16:18
Jesaja 61:1-3a
Mattheüs 11:28
Jesaja 65:10

OPWEKKINGS LIEDEREN


780 - Verwachten 
459 - De rivier 
513 - Halleluja, de almachtige God regeert 
747 - Wij geloven
832 - Jezus, overwinnaar
785 - Fundament
774 - Ik verlang naar Jezus 
550 - Dicht aan Uw hart (Liefdevol) 
139 - In moments like these 
718 - Heilig 
788 - Wees Welkom, Geest van God 
123 - Groot is uw trouw O Heer 
570 - Dit is de tijd van Elia 
538 - De Koning komt