3 mei 2020 Thema: Vrijheid en gezondheid

pinkstergemeenteamsterdamPreken

DOWNLOADLINK (KLIK MET RECHTERMUIS EN KIES OPSLAAN ALS): KLIK HIER
SPREKER 

C. Tan

Thema

Vrijheid en gezondheid

Bijbelteksten

Hebreeën 12:1-2
Lucas 9:23-24
Lucas 14:26-28
Johannes 12:24-25
Lucas 18:25
Spreuken 19:3
Psalm 139:23
Spreuken 11:26
1 Korinthiërs 6:19-20
Handelingen 20:22

OPWEKKINGS LIEDEREN


604 - Kom en laat ons prijzen 
513 - Halleluja, de almachtige God regeert 
630  Vader, U bent goed 
731 - Halleluja Adonai 
832 - Jezus, overwinnaar 
        - U komt alle eer toe 
670 - Op hem rust mijn geloof