14 juni 2020 Thema: De beloften van God

pinkstergemeenteamsterdamPreken

DOWNLOADLINK (KLIK MET RECHTERMUIS EN KIES OPSLAAN ALS): KLIK HIER
SPREKER 

S. van Deventer

Thema

De beloften van God

Bijbelteksten

Lucas 24:49
Johannes 16:7-8, 13
Handelingen 1:8
Johannes 14:18
Johannes 16:8
Romeinen 4:18-20
Jozua 1:3, 8
2 Korinthiërs 1:20
Handelingen 2:17-18
Efeze 5:27
Jesaja 60:22
jesaja 55:5

OPWEKKINGS LIEDEREN


42 - ‘k Stel mijn vertrouwen
655 - Ik prijs u met mijn dans 
513 - Halleluja, de almachtige God regeert 
785 - Fundament 
582 - Jezus, alles geef ik U 
123 - Groot is uw trouw O, Heer