26 juli 2020 Thema: God wil bij ons wonen

pinkstergemeenteamsterdamPreken

DOWNLOADLINK (KLIK MET RECHTERMUIS EN KIES OPSLAAN ALS): KLIK HIER
SPREKER 

pastor H. Zijlstra

Thema

God wil bij ons wonen

Bijbelteksten

Hebreeën 10:5-10
1 Korinthiërs 6:12-20
Johannes 14:23
Handelingen 1:8
Romeinen 12:1-3
Romeinen 9:5
Galaten 5:22
Collossenzen 3:16-17

OPWEKKINGS LIEDEREN


494 - Uw liefde heb ik lief 
636 - Alleen een God als U 
622 - Groot is de Heer God Almachtig 
465 - Ik prijs U, Heer 
405 - Er is maar één God 
620 - Voor eeuwig 

As Goodness of God - Bethel Music