HUISKRINGEN

KOM IN DE KRING!
 

In de kring komen we als gelovigen samen om ons geloof met elkaar te delen. Dit gebeurt door met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren, en naar God te luisteren! We geven God de eer door een lied en door onze dank naar Hem uit te spreken. In de kring zijn we samen gemeente op een meer intiem niveau. Omdat de kring een kleinere groep is, waar we elkaar beter leren kennen en dus ook met elkaar kunnen meeleven. Dit gebeurt door samen, en voor elkaar, te bidden. Wanneer we zo met elkaar optrekken is het beter mogelijk om ook elkaar te steunen met raad en daad.

De huiskringen vinden plaats op verschillende adressen in de regio Amsterdam: 
Amsterdam-Oost
Geuzenveld/Sloten
Ons kerkgebouw Keerpunt

VAN HARTE AANBEVOLEN!

U kunt zich melden voor een huiskring, of uw vraag stellen via dit mailadres :
secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl

Foto: B. Boer

V