W

ONZE VISIE

Jezus kennen en bekend maken

ONZE MISSIE


VERLOSSING
Wij maken bekend dat Jezus Christus mensen vrijmaakt van zonden en gebrokenheid herstelt


VERVULLING
Wij leven door de kracht van de Heilige Geest en dienen door Zijn gaven te gebruiken en te gaan waar Hij ons zendt


VORMING
Wij worden gevormd en toegerust om Jezus te kennen en bekend te maken door de bedieningen van apostel, profeet, evangelist, herder en leraar


VERBINDING
Wij strekken ons er naar uit God te ontmoeten. Wij hebben God lief boven alles en onze naasten als onszelf