VROUWENCONTACT

Foto: Becca Tapert

DRIE KEER PER JAAR EEN VROUWENOCHTEND
georganiseerd door een team van vijf vrouwen. Deze ochtenden vinden plaats op de zaterdag.
De ene keer is het een koffie/thee ochtend en de andere keer is het met lunch. We beginnen om 10.00 uur en het duurt tot 12.00 uur (koffie/thee ochtend) of tot 13.00 uur (met lunch). Ons doel is om elkaar beter te leren kennen, bemoedigd te worden en te leren uit Zijn woord.

We beginnen met een overdenking/inleiding, zingen en gebed. Daarna heeft een ieder wat, leren we over de landen van herkomst van vrouwen uit onze gemeente (zoals Suriname, Iran, Israël) of er is een gastspreekster die een onderwerp behandelt. Meestal sluiten we in kleine groepjes de ochtend af met gebed voor elkaar.

De kosten zijn € 5,00 per keer en de ochtenden zijn toegankelijk voor iedere geïnteresseerde vrouw. De komende datum is 15 juni om 10.00 uur.

Voor vragen of aanmelden, stuur een e-mail naar: secretariaat@pinkstergemeente-amsterdam.nl