ZENDING

WELKOM OP ONZE ZENDINGSPAGINA

Wij hebben zendingswerkers naar verschillende werelddelen uitgestuurd om het goede Nieuws te verkondigen. Als zendende gemeente zien wij het als onze verantwoordelijkheid om onze zendingswerkers te ondersteunen, zowel met ons gebed als met financiën.

Hieronder vindt u een aantal van onze zendingswerkers en projecten die wij ondersteunen.

WYCLIFFE BIJBELVERTALERS – AFRIKA
CONNIE KUTSCH LOJENGA

Connie is betrokken bij Bijbelvertaalwerk in allerlei landen in Afrika als internationaal consulente in taalkunde. Ze begeleidt moedertaalsprekers van Afrikaanse talen bij het maken van een alfabet voor hun nog ongeschreven talen. Ze geeft advies bij het ontdekken van de grammatica, en assisteert bij het maken van leesboekjes. Dit alles zijn noodzakelijke voorbereidingen voor het eigenlijke Bijbelvertaalwerk.
CONTACT: c_kutsch_lojenga@sil.org
 

CLC INTERNATIONAL – AFRIKA
PETRA NEMANSKY

Bijbels, geestelijke boeken, christelijke boekwinkels en drukkerijen is per uitstek het werkgebied van Petra. Ze ontwikkelt en begeleidt literatuurprojecten in met name Mozambique en Kenia. Hieronder valt het importeren van Bijbels en boeken voor kerken, Bijbelscholen en de CLC boekwinkels ter plaatse; het begeleiden van lokale literatuur werkers; overzicht houden op de drukkerij en het beheren van de financiën voor de plaatselijke projecten. Daarnaast helpt ze mee bij allerlei coördinerende taken van CLC International.  
CONTACT: petra.nemansky@clcinternational.org

STICHTING WEID MIJN LAMMEREN
GLORIA EN WINSTON LIE KWIE SJOE

Men streeft ernaar om het welzijn en de geestelijke vorming van kinderen op bijbels verantwoorde wijze te bevorderen. Men zet zich in voor kinderwerkerstrainingen, jongerenkampen, evangelisatie, voorlichting, lektuurverspreiding en hulpverlening aan kinderen.
CONTACT: kind@sr.net


SURINAME

INGE EN RAFIEK AMIRKHAN

Zij hebben van God een roeping gekregen om de gemeente Lob Makandra in verschillende werkzaamheden te ondersteunen. Dit betreft evangelisatie, discipelschaptraining en pastoraal werk.
CONTACT: inge.rafiek@gmail.com

PAKISTAN
HENNY EN LIAQUAT QAISER

 

MONGOLIË
HELEN TIJSTERMAN