SPREUK VAN DE WEEK
Psalm 136:1 Prijs de Heer! Hij is een goede God. Want Zijn goedheid en liefde zijn eeuwig.

ACTUEEL

Komende zondag 16 mei spreekt Carolyn Ros.

In verband met Corona virus/Covid 19: We komen tijdelijk met 30 mensen bij elkaar met in achtneming van de Corona-maatregelen.
Dit geldt voor de zondagse kerkdienst, maar ook voor de andere activiteiten.

Due to Corona virus / Covid 19: We temporarily meet with 30 people, taking into account the Corona measures.
This applies to the Sunday church service, but also to other activities.

In de Coronatijd is onze voorganger Harry Zijlstra begonnen met vlogs ter bemoediging. Deze zijn te vinden op YouTube: KLIK HIER

PREKEN

9 mei: H. Zijlstra
Thema: Tussen Hemelvaart en Wederkomst

Bijbeltekst: Luc. 24:44-49, Hand. 1:4-11, Luc. 21:24-31, Rom. 1:18 en 25

Voor download: KLIK HIER

Opwekking Liederen:
611 – Niet door kracht 
490 – Luid gejuich
274 – God is goed, komt zingt en jubelt 
445 – Bron van levend water
481 – Ik aanbid U

– To You – Hillsong 
– Welcome Holy Spirit