ARCHIEF PREKEN

Om preken te downloaden, klik met rechtermuisknop op link: KLIK HIER

14 mei: H. Zijlstra
Thema: De Heilige Geest vervuld
Bijbeltekst: Joh. 4:7-26

Voor download: KLIK HIER

21 mei: J. de Haan
Thema: Kennis en Kracht
Bijbeltekst: Hand. 1:1-11, Hand. 17:16

Voor download: KLIK HIER

28 mei: H. Zijlstra
Thema: Het werk van de Heilige Geest
Bijbeltekst: Gen. 26:18-33

Voor download: KLIK HIER

02 apr: H. Zijlstra
Thema: Jezus maakt ons rechtvaardig
Bijbeltekst: Jes. 53:6, Jes 53:11, Matt. 16:24

Voor download: KLIK HIER

09 apr: H. Zijlstra
Thema: Pasen: Jezus is opgestaan
Bijbeltekst: Rom. 6:3-7

Voor download: KLIK HIER

16 apr: P. Wijngaarden
Thema: Verwachting
Bijbeltekst: Lucas 24:13-44, Deut. 6:6-7, Matt. 18:20, Joh. 14:18, Spreuken 18:24, Marcus 7:18, Marcus 8:17-18, Rom. 10:7, 1 Joh. 1:45, Joh. 5:39, Rom. 15:4, Gen 3:15, Ex.12:12-23, 1 Kor. 5:7, Deut. 18:18, Hand. 3:22, Psalm 2:7 Matt. 3:17, Psalm 22:1, Psalm 72:10-11, Jes. 7:14, Jes. 53:7, 9, Micha 5:1, Zach. 9:9, 2 Tim. 3:16, Openb. 3:20, Lucas 24:33-35

Voor download: KLIK HIER

30 apr: R. Oostrum
Thema: Standvastigheid in geloof
Bijbeltekst: Hand. 5:14-42

Voor download: KLIK HIER

05 mrt: W. Nieuwenhuis
Thema: De Boom des Levens
Bijbeltekst: Gen. 2, Gen. 3:22-23, Gen. 3:15, Deut. 21:22-23, Gal. 3:13, Spreuken 11:30, Psalm 36:7-10, Openb. 22:12-14, Openb. 2:7

Voor download: KLIK HIER

12 mrt: H. Zijlstra
Thema: Wat echt belangrijk is
Bijbeltekst: Hand. 10:42-43, Rom. 3:23

Voor download: KLIK HIER

26 mrt: J. Keegstra
Thema: God ontmoeten
Bijbeltekst: Lev. 6, Lev. 19, Matt. 5:23-24, Joh. 19:30, Jac. 4:8, Hebr. 4:16, Hebr. 13:15, Psalm 100, 1 Kon. 7, Ef. 2:18

Voor download: KLIK HIER

5 febr: H. Zijlstra
Thema: De gemeente is de bruid van Christus deel 1
Bijbeltekst: Openb. 3:20, 2 Cor. 1:22, Matt. 26:28-29, Efeze 5:25-27, Openb. 19:7-8

Voor download: KLIK HIER

12 febr: H. Zijlstra
Thema: De gemeente is de bruid van Christus deel 2
Bijbeltekst: Joh. 14:1-4, Marcus 13:32, Marcus 2:19-20, 2 Cor. 11:2, Openb. 19:6-9

Voor download: KLIK HIER

19 febr: F. Blok
Thema: De verloren zoon
Bijbeltekst: Lucas 15:21-24, Gen. 41:42-45

Voor download: KLIK HIER

26 febr: H. Middelhoven
Thema: Gods liefde bevrijd
Bijbeltekst: Gal. 5:13, Gal 5:1, Joh 8:36, Joh. 8:31-32, Joh. 14:6, Joh. 17:17, Joh. 16:13, Safanja 3:17, Joh. 17:23, Ex. 3:12, Ex. 4:13, Ex. 7:16, Ex. 8:1, 20, Ex. 9:1, 13, Ex. 10:3, 7, Ex. 14:5, 12, Joz. 24:15, Luc. 19:29-35, Jes. 61:1-4

Voor download: KLIK HIER