ARCHIEF PREKEN

Om preken te downloaden, klik met rechtermuisknop op link: KLIK HIER

2 jan. : J. Barendse Sr.
Thema: Jezus onze schuilplaats
Bijbeltekst: Num. 35:9-15, Jozua 20:7-9, Psalm 9:10, Joh. 6:37, Matt. 11:28, Joh. 17-19, Joh. 12:32, Rom. 1:16, 2 Kor. 6:2, Psalm 46:2, Matt. 11:28-30, 1 Joh. 1:3, Spreuken 18:10, Fil. 2:9, Efe. 2:19, 1 Petrus 2:11

Voor download: KLIK HIER

9 jan. : M. Gootjes
Thema: Geestelijke staar
Bijbeltekst: Gen. 16:7-11, Gen. 16:13a, Gen. 21:14-20, Lucas 24:13-32, Lucas 11:34, Gen. 15:6

Voor download: KLIK HIER

16 jan. : H. Zijlstra
Thema: Leven tussen komst en wederkomst van Christus (deel 5)
Bijbeltekst: 1 Thess. 1:9-10, Jer. 30:7, Matt 23:39, Matt. 24:29-39, Zach. 14:4 en 9, Openb. 19:11-21

Voor download: KLIK HIER

23 jan. : H. Zijlstra
Thema: Leven tussen komst en wederkomst van Christus (deel 6)
Bijbeltekst: 2 Tim. 2:8-13, Openb. 20:1-6, Jes. 2:1-5, Ez. 47, Jes. 11:1-5, Zach. 14:16

Voor download: KLIK HIER

30 jan. :
Thema:
Bijbeltekst:

5 dec. : H. Zijlstra
Thema: Leven tussen de komst en wederkomst van Christus (deel 3)
Bijbeltekst: Jes. 7:14, Micha 5:1, Matt. 2:2, Lucas 1 en 2, Matt. 24:1-14

Voor download: KLIK HIER

12 dec. : H. Zijlstra
Thema: Leven tussen komst en wederkomst van Christus (deel 4)
Bijbeltekst: 2 Thess. 2:1-7, Matt. 24:15-22, Daniël 9:27, Jeremia 30:7, Openb. 7:2-4

Voor download: KLIK HIER

24 dec.: H. Zijlstra
Thema: Kerstavond: Het coronacontrast van kerst
Bijbeltekst: Matt. 2:1-13

Voor download: KLIK HIER

7 nov. :  H. Zijlstra
Thema: Leven tussen de komst en wederkomst van Christus (deel 1)
Bijbeltekst: Jes. 53:5, 1 Kor. 11:26, Hand. 1:11, Hebr. 13:8, Fil. 3:21, 1 Petrus 5:7-8

Voor download: KLIK HIER

14 nov. : H. Zijlstra
Thema: Leven tussen de komst en wederkomst van Christus (deel 2)
Bijbeltekst: Joh. 14:2-6, 1 Thess. 4:16-18, Openb. 3:10, 1 Thess. 5:9-10, 1 Thess. 5:6, 1 Kor. 7:29-35

Voor download: KLIK HIER

21 nov. : T. Sagström
Thema: Onze roeping
Bijbeltekst: PSalm 63:1-4, Openb. 1:1, Hand. 1:6, Daniël 7

Voor download: KLIK HIER

28 nov. J. Barendse Jr.
Thema: De troon van God
Bijbeltekst: Openb. 4:1-11, Jes. 6:1:, Hebr. 4:16, Joh. 10:9

Voor download: KLIK HIER

3 okt. : H. Zijlstra
Thema: Israël, Gods volk

Bijbeltekst: Amos 9:8-15, Hand. 15:16-17

Voor download: KLIK HIER

10 okt. : God Story (deel 3)
Thema: Het evangelie in vier woorden

Bijbeltekst: Joh. 8:58, Joh. 6:38, Joh. 3:12-13, Joh. 8:38, Joh. 14:9, Matt. 1:21, Hand. 1:8, Marcus 2:5, Ezechiël 36:26-27, Hebr. 2:14-15, 1 Kor. 3:6-7, Matt. 9:37-38

Voor download: KLIK HIER

17 okt. : H. Zijlstra
Thema: Rechtvaardigheid

Bijbeltekst: Matt. 5:17-20, Jeremia 31:33

Voor download: KLIK HIER

24 okt. : M. Brink
Thema: Noach

Bijbeltekst: Gen. 6:5-9, Gen. 6:12-14, Gen. 7:1, Gen 7:16-17, Gen. 8:4, Exodus 12

Voor download: KLIK HIER

31 okt. : God story (deel 4)
Thema: het evangelie in vier woorden

Bijbeltekst: Matt. 28:19, 2 Tim. 2:2, Lucas 10-1-11

Voor download: KLIK HIER

5 sept. : H. Zijlstra
Thema: Gods plan

Bijbeltekst: Rom. 8: 15-35, Jes. 65:17, Rom. 8:38-39, 1 Kor. 15:19-23

Voor download: KLIK HIER

12 sept. : God Story (deel 1)
Thema: Het evangelie in vier woorden

Bijbeltekst: 1 Petrus 3:15, Matt. 28:19

Voor download: KLIK HIER

26 sept. God Story (deel 2)
Thema: Het evangelie in vier woorden

Bijbeltekst: Gen. 3:5, Gen. 3: 8-13, Jes. 59:2, Psalm 23, Hebr. 2:15

Voor download: KLIK HIER