ARCHIEF PREKEN

Om preken te downloaden, klik met rechtermuisknop op link: KLIK HIER

05 mei: H. Zijlstra
Thema: De Heilige Geest
Bijbeltekst: Openb. 4:5, Jes. 11:1-2

Voor download: KLIK HIER

12 mei: H. Zijlstra
Thema: God zal doen wat Hij beloofd.
Bijbeltekst: Zacharia 4:1-4

Voor download: KLIK HIER

19 mei: H. Zijlstra
Thema: Pinksteren
Bijbeltekst: Joh. 1:32-34, Hand. 1:5, Hand. 1:8, Hand. 2:16-21, Rom. 8:23

Voor download: KLIK HIER

26 mei:
Thema:
Bijbeltekst:

07 apr: F. Blok
Thema: Petrus
Bijbeltekst: Matt. 1`6:15-28, Matt. 17:1-8, Rom. 12:2, Gal. 2:20, 2 Kon. 8, Hebr. 12:1-3

Voor download: KLIK HIER

21 apr: A. Meerkerk
Thema: Tussen Pasen en Pinksteren
Bijbeltekst: Hand. 1:1-8

Voor download: KLIK HIER

28 apr: H. Zijlstra
Thema: Menora
Bijbeltekst: Jes. 60:1-11, Openb. 1:12-13, Openb. 1:20

Voor download: KLIK HIER

17 mrt: H. Zijlstra
Thema: Jezus, het Lam van God
Bijbeltekst: Joh. 1: 29-37, 1 Joh. 2:2

Voor download: KLIK HIER

24 mrt: C. Ros
Thema: Op God vertrouwen
Bijbeltekst: Lucas 17:20-33, Gen. 19, Ezech. 16:49-50, Hebr. 12.1-2

Voor download: KLIK HIER

31 mrt: H. Zijlstra
Thema: Jezus is opgestaan
Bijbeltekst: Hebr. 2:14-18, Rom. 1:1-4

Voor download: KLIK HIER

04 febr: M. Gootjes
Thema: De waarheid willen weten
Bijbeltekst: Joh. 18:33-38a, Joh. 8:12-16, Joh. 8:36, Efeze 4:15

Voor download: KLIK HIER

11 febr: H. Zijlstra
Thema: Jezus is Overwinnaar
Bijbeltekst: 1 Petrus 3:15-22

Voor download: KLIK HIER

18 febr: G. Veldhuis
Thema: Hoe zien wij God?
Bijbeltekst: Luc.15, Joh. 3:16-17, 2 Petrus 3:9, Efe. 3:17, Kol. 3:12, Psalm 34:9, Efe. 1:5, Rom. 8:15-16, Joh. 1:12

Voor download: KLIK HIER

25 febr: S. Barendse
Thema: Vertrouw op de Heer
Bijbeltekst: 1 Kor. 1:27, Gen. 1,2,3, Gen. 15:11

Voor download: KLIK HIER

07 jan: H. Zijlstra
Thema: Gebed deel 1: Gebed is vriendschap met God
Bijbeltekst: Psalm 25

Voor download: KLIKĀ  HIER

14-01: H. Zijlstra
Thema: Gebed deel 2: Aanbidding
Bijbeltekst: Rom. 8:15-17, Hebr. 13:15-16

Voor download: KLIK HIER

28-01: H. Zijlstra
Thema: Gebed deel 4: Er is kracht in gebed
Bijbeltekst: 1 Petrus 3:12, Matt. 21:22

Voor download: KLIK HIER