ARCHIEF PREKEN

Om preken te downloaden, klik met rechtermuisknop op link: KLIK HIER

03 sept: T. Witte
Thema: De nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde
Bijbeltekst: Pred. 3:14-15, Openb. 21:5, Openb. 12

Voor download: KLIK HIER

10 sept: H. Zijlstra
Thema: Gerechtigheid deel 3: Verleiding
Bijbeltekst: Matt. 5:27-30, Job 31:1

Voor download: KLIK HIER

24 sept:
Thema:
Bijbeltekst:

06 aug: C. Tan
Thema: Gods bewogenheid
Bijbeltekst: 1 Sam. 11:1-11, Rom. 9:1-3

Voor download: KLIK HIER

13 aug: H. Zijlstra
Thema: Gerechtigheid deel 1: Jezus vervult de wet en geeft genade
Bijbeltekst: Matt. 5:17-20, Matt. 5:48

Voor download: KLIK HIER

20 aug: A.J. Mulder
Thema: Babel: eenheid of verwarring
Bijbeltekst: Gen. 10:1-10, 20, 30-31

Voor download: KLIK HIER

27 aug: H. Zijlstra
Thema: Gerechtigheid deel 2: Rechtvaardigheid
Bijbeltekst: Matt. 5:21-26

Voor download: KLIK HIER

09 juli: C. Ros
Thema: Focus op Jezus
Bijbeltekst: Psalm 23, Exodus 14:19

Voor download: KLIK HIER

16 juli: R. v.d. Maaten
Thema: God leren kennen als Vader
Bijbeltekst: Hebr. 1:1-3, Joh. 1:11-18, Joh. 14:6, 1 Joh. 3:1-3

Voor download: KLIK HIER

30 juli: J. Barendse Sr.
Thema: De weg naar een dubbel deel van de Heilige Geest
Bijbeltekst: Amos 3:3, 2 Kon. 2:1-15, Gen. 35:7

Voor download: KLIK HIER

04 juni: S. v. Deventer
Thema: De waarde van Tongentaal
Bijbeltekst: Hand. 2:4, 10, Hand. 10: 45-47, 1 Kor. 1:5,  1 Kor. 2:9-10, 13, 1 Kor. 12:3,  1 Kor. 13:1, 1 Kor. 14, Rom. 8:26-27

Voor download: KLIK HIER

25 juni: P. Sleebos
Thema: Een missionaire gemeente
Bijbeltekst: Luc. 19:10, Matt. 2820, Hand. 1:8, 2 Cor. 5:14-15, Ef. 1:22, Joh. 3:30, Gal. 2:20, Fil. 1:21, Joh. 13:35, 1 Joh. 4:19-21, 1 Thess. 2:8

Voor download: KLIK HIER

14 mei: H. Zijlstra
Thema: De Heilige Geest vervuld
Bijbeltekst: Joh. 4:7-26

Voor download: KLIK HIER

21 mei: J. de Haan
Thema: Kennis en Kracht
Bijbeltekst: Hand. 1:1-11, Hand. 17:16

Voor download: KLIK HIER

28 mei: H. Zijlstra
Thema: Het werk van de Heilige Geest
Bijbeltekst: Gen. 26:18-33

Voor download: KLIK HIER