ARCHIEF PREKEN

Om preken te downloaden, klik met rechtermuisknop op link: KLIK HIER

3 okt. : H. Zijlstra
Thema: Israël, Gods volk

Bijbeltekst: Amos 9:8-15, Hand. 15:16-17

Voor download: KLIK HIER

10 okt. : God Story (deel 3)
Thema: Het evangelie in vier woorden

Bijbeltekst: Joh. 8:58, Joh. 6:38, Joh. 3:12-13, Joh. 8:38, Joh. 14:9, Matt. 1:21, Hand. 1:8, Marcus 2:5, Ezechiël 36:26-27, Hebr. 2:14-15, 1 Kor. 3:6-7, Matt. 9:37-38

Voor download: KLIK HIER

17 okt. : H. Zijlstra
Thema: Rechtvaardigheid

Bijbeltekst: Matt. 5:17-20, Jeremia 31:33

Voor download: KLIK HIER

24 okt. : 
Thema:

Bijbeltekst:

Voor download: 

31 okt. : God story (deel 4)
Thema: het evangelie in vier woorden

Bijbeltekst:

Voor download: 

5 sept. : H. Zijlstra
Thema: Gods plan

Bijbeltekst: Rom. 8: 15-35, Jes. 65:17, Rom. 8:38-39, 1 Kor. 15:19-23

Voor download: KLIK HIER

12 sept. : God Story (deel 1)
Thema: Het evangelie in vier woorden

Bijbeltekst: 1 Petrus 3:15, Matt. 28:19

Voor download: KLIK HIER

26 sept. God Story (deel 2)
Thema: Het evangelie in vier woorden

Bijbeltekst: Gen. 3:5, Gen. 3: 8-13, Jes. 59:2, Psalm 23, Hebr. 2:15

Voor download: KLIK HIER

1 aug. : J. Barendse Sr.
Thema: Mensen die oversteken

Bijbeltekst: Gen. 11:31, Gen 12:1-4, Gen. 13: 14-18, Gen. 14:13, Gen 12:3, Matt. 4:20, Hebr. 11:8-10, Jes. 53

Voor download: KLIK HIER

8 aug. : H. Zijlstra
Thema: Huwelijk

Bijbeltekst: Gen. 2:20-25, Pred. 4:9-12, Hooglied 6:3

Voor download: KLIK HIER

15 aug. : E. v.d. Hoed
Thema: Pinksterfeest

Bijbeltekst: Hand. 2:1-4, Jer. 29:11-13, 1 Tim. 4:12, Joh. 9:1-3

Voor download: KLIK HIER

22 aug. : H. Zijlstra
Thema: Crisis van de menselijke ziel (Verlossing)

Bijbeltekst: Deut. 27:26, Gal. 3:10, Marcus 10:45, Gal. 3:13, Hebr. 2:14-15, Kol. 1:14, Hand. 2:38, Rom. 5:1

Voor download: KLIK HIER

29 aug. : H. Zijlstra
Thema: Verzoening

Bijbeltekst: Efeze 2:11-19, Rom. 8:1, Joh. 3:16, Kol. 3:9-10, 2 Kor. 5:17, Gal. 3:26, Psalm 25:14

Voor download: KLIK HIER

4 juli: H. Zijlstra
Thema: Het werk van de Heilige Geest

Bijbeltekst: Jes. 11:2, Joh. 16:13, Rom. 8:15, 2 Tim. 1:7, Gal. 5:22-25, Joh. 16:8-11, Rom. 14:17, 2 Kor. 3:17

Voor download: KLIK HIER

11 juli: H. Zijlstra
Thema: Manifestaties

Bijbeltekst: 1 Kor. 12: 1-11, 1 Kor. 12: 28-31

Voor download: KLIK HIER

18 juli: P. Sleebos
Thema: Het belang van geestelijke rust

Bijbeltekst: Psalm 62:2, Psalm 131:2, Marcus 6:31, Pred. 3:1, Spreuken 12:25, Fil. 4:6, 1 Petrus 3:14, Marcus 6:25-34, 1 Kon. 19:12, Deut. 27:9, Job 33:31

Voor download: KLIK HIER

25 juli: H. Zijlstra
Thema: Leven voor God door alle omstandigheden heen

Bijbeltekst: Psalm 63, Rom. 8:35-39

Voor download: KLIK HIER

6 juni: C. Tan
Thema: De glorie van God

Bijbeltekst: Haggai 2:4-10, Lucas 12, Deut. 4:6-8, 1 Kon. 10:4-7, Psalm 67, Psalm 102:23, Zach. 8:22, Col. 1:28-29, Galaten 4

Voor download: KLIK HIER

 

13 juni: J. Keegstra
Thema: Wie is Jezus?

Bijbeltekst: Matt. 167:16, Hand. 2:36, Openb. 1:8, Joh. 6:35, Joh. 15:1, Joh. 10:11, Joh. 10:7, Efeze 2:18, Joh. 8:12

Voor download: KLIK HIER

20 juni: M. Jonker
Thema: Jezus alleen

Bijbeltekst:Matt. 16:24-25, Matt. 17:1-8, 1 Kor. 11:3, Efeze 1:10, Hand. 1:8, Hand 11:26

Voor download: KLIK HIER

27 juni: H. Zijlstra
Thema: Gaven van de Geest

Bijbeltekst: 1 Kor. 1:4-7, 1 Kor. 13:8-13, Hand. 1:8, Efeze 3:14-21

Voor download: KLIK HIER